site-logo

Giảm Cycle Time trong quá trình tra keo

Cycle time là một chỉ số KPI giúp các nhà sản xuất đánh giá được tính hiệu quả của hệ thống sản xuất.

Một doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận trước thuế lên 2% đến 13% nhờ vào việc vận dụng hiểu biết sâu sắc về cycle time để tối ưu thời gian sản xuất (Mott Manufacturing Case Study). Do đó, tìm hiểu để nắm được một số khía cạnh của chỉ số này sẽ cải thiện quy trình cũng như tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trong thị trường.

GLUDITEC cung cấp đa dạng các giải pháp để cắt giảm cycle time, phù hợp cho nhiều mức ngân sách đầu tưmức độ tự động hoá khác nhau. Các giải pháp sẽ tập trung vào (1) Đảm bảo tốc độ tra keo nhanh chóng; (2) Loại bỏ các chuyển động và vận chuyển không cần thiết.

1. Đảm bảo tốc độ tra keo nhanh chóng để giảm Cycle Time

Giải pháp đầu tiên chính là đảm bảo sự kết hợp giữa Tốc độ + Tính chính xác + Tính năng nâng cao của hệ thống. Từ đó, giúp nhà sản xuất:

 • Cắt giảm cycle time hiệu quả
 • Giảm thời gian chết trong sản xuất (downtime), lỗi và sản phẩm hỏng
 • Nâng cao tính hiệu quả của quá trình tra keo

Van Jetting

 • Tốc độ cao, không có chuyển động trục Z

 • Cắt giảm thời gian thay thế van bởi GV-510 tương thích với nhiều loại vật liệu và tốc độ tra keo khác nhau

Jetting Valve to reduce cycle time

Robot bơm tra keo

 • Đảm bảo tốc độ, tính lặp lại và độ chính xác
 • Đa dạng dòng máy, từ 3 – 6 trục
 • Các tính năng nâng cao của robot bao gồm:
Special Options to reduce cycle time

2. Loại bỏ sự vận chuyển không cần thiết để cắt giảm cycle time

Trong sản xuất tinh gọn (lean production), có 2 loại lãng phí nhà sản xuất cần lưu ý:

Lãng phí vận tải

Lãng phí di chuyển
Di chuyển không cần thiết của nguyên liệu từ trạm này sang trạm khácDi chuyển không cần thiết của công nhân. Sự di chuyển này không thêm bất cứ giá trị nào vào dây chuyền sản xuất 

Việc sử dụng các Hệ thống tự động hoá hoàn toàn sẽ giúp nhà sản xuất giải quyết được 2 loại lãng phí trên, từ đó:

 • Tăng tốc độ tra keo
 • Giảm lượng lớn chi phí dài hạn
 • Kiểm soát chất lượng tra keo tốt hơn
 • Ít lỗi và hỏng hóc hơn
FAC-600

Standalone Vacuum Potting System

FAD-680 to reduce cycle time

2K Mixing and Dispensing System

GOC-2000 to reduce cycle time

One-man-operator Conformal Coating System

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ GLUDITEC:

_____________________________________________________

𝐆𝐋𝐔𝐃𝐈𝐓𝐄𝐂 – 𝐆𝐋𝐔𝐄 & 𝐃𝐈𝐒𝐏𝐄𝐍𝐒𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐍𝐎𝐋𝐎𝐆𝐘

Website: https://gluditec.com/
Email: info@gluditec.com
Hotline: (+84) 969 469 089