site-logo

Có gì mới

Súng potting tra keo 2K

Hệ thống potting tra keo hai thành phần thông qua súng cầm tay giúp quy trình sản xuất linh hoạt hơn. Thiết kế máy giúp công nhân dễ dàng thao tác và hoàn thành tác...