site-logo

Hệ thống bơm tra keo hai thành phần hoàn toàn tự động

Lựa chọn một hệ thống tự động hoàn toàn với độ chính xác là cần thiết đối với các tác vụ bơm tra và trộn keo hai thành phần

Hệ thống phù hợp với các sản phẩm nhỏ hoặc yêu cầu cao về độ chính xác. Nhiều nhà sản xuất trong ngành ô tô hoặc thiết bị điện tử, đặc biệt là thiết bị cầm tay cần xử lý các bề mặt nhỏ, mỏng cần một lượng vật liệu chính xác về cả hình dạng lẫn số lượng lặp lại. Các yêu cầu này cũng xuất hiện nhiều trong ngành sản xuất thiết bị y tế với các sản phẩm phải trải qua nhiều quy trình kiểm tra nghiêm ngặt.

Vì vậy, lựa chọn một hệ thống tự động hoàn toàn với độ chính xác là cần thiết đối với các tác vụ bơm tra và trộn keo hai thành phần trong các ứng dụng này. Hệ thống tự động hóa không những giúp tăng năng suất mà còn giúp nhà sản xuất khẳng định vị trí và năng lực của dây chuyền trong tâm trí người thuê gia công.

Với nhiều lựa chọn từ thiết kế khu vực gia công đến các bộ phận tích hợp giúp đáp ứng được nhiều yê u cầu của các ứng dụng cụ thể trong nhiều ngành sản xuất. Xem các dòng sản phẩm tiêu chuẩn:

Hỗ trợ kỹ thuật

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ thêm về: