site-logo

Vật liệu phủ bảo vệ bảng mạch

Lớp phủ bảo vệ trong suốt vòng đời của bảng mạch

Lớp phủ bảo vệ bảng mạch là một màng polyme mỏng được phủ lên PCB để bảo vệ nó trong quá trình hoạt động và tránh khỏi ăn mòn. Chúng thường được phủ với chiều dày từ 25 – 250µm, bao phủ theo hình dạng của bảng mạch và linh kiện – che chắn và bảo vệ toàn bộ PCB.

Hỗ trợ kỹ thuật

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ thêm về: