site-logo

MUV-100 – Máy đo năng lượng tia UV

MUV-100 là máy đo bức xạ UV với độ chính xác cao. Thiết bị này có thể kiểm tra cường độ tối đa, năng lượng tích lũy, nhiệt độ và hướng của giá trị cao nhất.

Phạm vi đo:
– UVA(320-390nm)@365nm
– UVV(395-445nm)@405nm
– UVV2(445-500nm)@450nm

Khách hàng cần chọn dải quang phổ của thiết bị đo khi mua hàng. Một máy đo năng lượng chỉ có thể chọn một dải quang phổ.

Thông số kỹ thuật

Quang phổ

UVA(320-390nm)@365nm

Dùng cho

Đèn 365nm UV-LED và đèn UV truyền thống

UVV(395-445nm)@405nm

Đèn 395/405nm UV-LED

UVV2(445-500nm)@450nm

Đèn 450nm UV-LED

Hiệu chuẩn

Vì tất cả các linh kiện điện tử, chẳng hạn như cảm biến, thường bị xuống cấp theo thời gian, để đảm bảo tính chính xác, thời gian hiệu chuẩn được khuyến nghị là một năm

 

Hỗ trợ kỹ thuật

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ thêm về: