site-logo

Kim tra keo đầu dẻo

Được thiết kế với đầu ra keo làm từ vật liệu polypropylene trơ, đầu kim bơm keo này có tính chất dẻo vì vậy giúp bơm keo đến các khóc khuất mà đầu cứng không thể với tới. Thiết kế đặc biệt này giúp loại bỏ va chạm và dễ dàng bơm keo ở các vị trí đặc biệt. Kim tra keo phù hợp để  cho các ứng dụng yêu cầu chất lỏng được lan nhanh, và đồng thời yêu cầu độ chính xác cao.

Thông số kỹ thuật

Kim tra keo Màu sắc ID (mm) OD (mm) 6.35 mm (1/4″) 12.7 mm (1/2″) 25.4 mm (1″) 38.1 mm (3/2″)
14G Olive 1.3 1.78 FT 14025 FT 14050 FT 14100 FT 14150
15G Amber 1.1 1.78 FT 15025 FT 15050 FT 15100 FT 15150
16G Grey 1 1.65 FT 16025 FT 1605 FT 16100 FT 16150
18G Green 0.84 1.26 FT 18025 FT 18050 FT 18100 FT 18150
20G Pink 0.6 0.9 FT 20025 FT 20050 FT 20100 FT 20150
22G Blue 0.41 0.7 FT 22025 FT 22050 FT 22100 FT 22150
25G Red 0.3 0.78 FT 25025 FT 25050 FT 25100 FT 25150

 

Hỗ trợ kỹ thuật

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ thêm về: