site-logo

Robot tra keo hai bàn gia công

Tăng tốc độ gia công với cùng một hệ thống và diện tích gia công

Dây chuyền bơm tra keo bán tự động là dây chuyền tự động hóa khâu bơm tra keo nhưng vẫn sử dụng lao động trong một số quy trình như đưa sản phẩm lên vị trí gia công và tháo gỡ thành phẩm/ bán thành phẩm xuống.

Robot bơm tra keo để bàn cũng có thể sử dụng cho một quy trình bán tự động như vậy. Tuy nhiên, trong quy trình này nếu không tận dụng hết thì sẽ xuất hiện một khoảng thời gian trống giữa hai chu kỳ bơm tra: công nhân phải chờ robot hoàn thành bơm tra hoặc robot phải chờ công nhân thay đổi chi tiết gia công mới/ tháo gỡ thành phẩm, bán thành phẩm.

Để tối đa hóa được quy trình và loại bỏ khoảng thời gian hao phí này, GLUDITEC đưa vào dòng robot để bàn DPSR với 2 bàn gia công trên trục Y hoạt động độc lập. Từ đó, thời gian chờ bị loại bỏ, tăng tốc độ gia công cuối cùng.

DPSR với phương thức hoạt động, phần mềm điều khiển và thiết kế tương tự dòng robot tiêu chuẩn, và được xây dựng theo nhiều diện tích gia công khác nhau, đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn của nhiều quy trình sản xuất khác nhau:

Hỗ trợ kỹ thuật

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ thêm về: