site-logo

Hệ thống thay đổi quy cách đóng gói vật liệu lỏng

Thay đổi bình chứa vật liệu để tối đa quy trình vậy làm thế nào để tối đa quy trình thay đổi bình chứa?

Để tối đa hóa chi phí cho quy trình sản xuất, có nhiều đơn vị gia công lựa chọn cách mua vật liệu (keo, dầu nhờn, sơn, dung môi, …) ở dạng thùng chứa lớn. Tuy nhiên, nhược điểm của dạng thùng chứa này lại là gây khó khăn cho việc sử dụng vật liệu. Vì vậy, cần có một phương pháp để thay đổi thể tích của thùng chứa lớn ban đầu thành dạng tuýp (cartridge) hoặc xi-lanh (syringe, barrels) – 5ml, 10ml, 30ml and 50ml nhỏ hơn và dễ sử dụng hơn.

Thông thường, việc thay đổi quy cách đóng gói chất lỏng này sẽ được các bên thực hiện đơn giản bằng cách đổ hoặc hút từ thùng chứa ban đầu sang tuýp chứa mới. Nhưng việc gia công thiếu độ chính xác và tách biệt này gây ra nhiều vấn đề như: hao phí vật liệu, nhân công, phụ thuộc nhiều vào yếu tố phán đoán của con người. Để giải quyết vấn đề này, GLUDITEC phát triển hệ thống chuyển đổi quy cách đóng gói chất lỏng đem đến các sản phẩm có thể tích chính xác và không bị biến đổi tính chất vật lý, cách chức năng đặc biệt của nó sau khi gia công, đặc biệt đối với vật liệu chuyên biệt như keo, vật liệu có độ nhớt cao.

Xem câu chuyện thành công của khách hàng của GLUDITEC.

Hỗ trợ kỹ thuật

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ thêm về: