site-logo

Bơm keo từ thùng chứa lớn

Hệ thống bơm vật liệu có độ nhớt cao từ thùng phuy

Để tối đa hóa được chi phí và tăng hiệu quả của quá trình bơm vật liệu, vui lòng lựa chọn loại vật liệu của bạn:

Thumb category