site-logo

Phun phủ giác mạch (conformal coating) là một quy trình phức tạp, bao gồm nhiều bước. Sẽ có nhiều vấn đề trong việc lựa chọn và lắp đặt một hệ thống hiệu quả.

Xem chi tiết

Hỗ trợ kỹ thuật

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ thêm về: