site-logo

Kỹ thuật bơm tra keo và chất lỏng đặc biệt – Phần II

bài viết trước, GLUDITEC đã nói về các vấn đề cơ bản như kỹ thuật bơm keo cơ bản và vì sao cần biết đến các kỹ thuật này. Ở phần II này, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về các lợi ích chính của việc áp dụng kỹ thuật bơm tra keo và các chứng chỉ liên quan đến quy trình này.

Lợi ích của áp dụng kỹ thuật bơm tra keo phù hợp

Chất lượng

Độ chính xác cao hơn và chất lượng ổn định hơn: bằng việc tối ưu quy trình bơm tra keo, sử dụng chính xác hệ thống phù hợp với ứng dụng, keo và chất làm đầy có thể phát huy tối đa khả năng của chúng, nâng cao chất lượng tổng thể.

Quy trình hiệu quả và ổn định hơn: một quy trình bơm tra keo hiệu quả sẽ giúp toàn bộ quá trình sản xuất và những quy trình sau đó hoạt động hiệu quả và ổn định hơn.

Giảm sản phẩm lỗi: với một quy trình kiểm soát chất lượng đường keo (về lượng vật liệu và vị trí) hiệu quả, có thể giúp giảm lượng sản phẩm lỗi do kết dính nội tại và kết dính với bề mặt, vì vậy giảm lượng sản phẩm lỗi.

Năng suất

Giảm thời gian gia công của một chu kỳ: một quy trình kiểm soát hiệu quả sẽ giúp rút ngắn thời gian gia công. Lượng thời gian rút ngắn được phụ thuộc vào cấp độ tự động hóa và kiểm soát chất lượng của nhà máy.

Giảm thiểu quy trình gia công lại: trong một số trường hợp, cải thiện chất lượng của sản phẩm có thể giúp giảm thiểu hoặc loại bỏ quy trình gia công lại chi tiết đó.

Giảm thiểu lượng vật liệu hao phí trong quá trình gia công: là một kết quả tích cực của việc nâng cao độ chính xác của quy trình bơm tra keo, lượng vật liệu hao phí và vật liệu sử dụng sẽ được tiết kiệm tối đa, giúp tối thiểu hóa chi phí vật liệu.

Tiêu chuẩn và chứng chỉ của quy trình bơm tra keo

DIN 2304 - Công nghệ bơm tra keo - Yêu cầu về chất lượng cho quy trình bơm tra keo

Tiêu chuẩn này bao gồm ba phần, quy định các yêu cầu chung cần đạt được trong quá trình bơm tra keo nói chung, không kể ngành công nghiệp nào.

Bộ tiêu chuẩn tập trung vào yêu cầu liên quan đến chất lượng của thiết kế mối dán – một bước trong quá trình kết dính và lắp ráp, từ khi lên bản thiết kế, đưa vào sản xuất đến bước bảo trì và bảo hành.

Chứng nhận DIN 2304 bao gồm ba phần cụ thể như sau:

1. Phân loại thiết kế mối dán phù hợp với quy định về an toàn

2. Việc sử dụng thiết bị giám sát trong quá trình sử dụng keo dán

3. Xác nhận: trọng tải thực tế < trọng tải giới hạn của thiết kế mối dán

 

Bên cạnh DIN 2304, có một chứng nhận khác cũng liên quan đến vấn đề kết dính là DIN 6601 – được quy định riêng cho quy trình lắp ráp tàu hỏa. Hệ thống tiêu chuẩn này được sử dụng để đảm bảo chất lượng cho công nghệ keo kết dính liên quan đến vấn đề an toàn và độ tin cậy cho dòng phương tiện vận chuyển này.

Việc phân loại các loại keo kết dính này được đưa ra bởi các kỹ sư liên quan, yêu cầu phải kiểm tra các vấn đề tiềm ẩn và hậu quả của nó thông qua các cấp độ an toàn sau:

Cấp độ an toànĐịnh nghĩa, yêu cầu để đạt mức an toàn
S1

Yêu cầu an toàn cao

Nếu mối kết dính không đạt chuẩn, có thể trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến:

 • các nguy cơ dẫn đến thương tích hoặc thiệt mạng
 • mất chức năng – nguyên do sẽ dẫn đến thương tích hoặc thiệt mạng
S2

Yêu cầu về an toàn mức trung bình. Mối kết dính không đạt chuẩn có thể dẫn đến:

 • có thể gây thương tích hoặc thiệt mạng
 • mất chức năng mà có thể dẫn đến thương tích cho người hoặc ảnh hưởng đến môi trường
 • mất chức năng, có thể dẫn đến nguy cơ thiệt hại tài chính
S3

Yêu cầu về an toàn ở mức thấp. Mối kết dính không đạt chuẩn có thể dẫn đến:

 • mất chức năng, nhưng không gây thương tích về người hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường
 • mất chức năng dẫn đến giảm chất lượng, gây bất tiện trong quá trình sử dụng hoặc khả năng hoạt động của thành phầm
 • mất chức năng, dẫn đến nguy cơ thiệt hại về tài chính
S4

Không yêu cầy về an toàn. Mối kết dính có thể dẫn đến

 • mất chức năng, dẫn đến các vấn đề không đoán trước được có thể gây thương tích về người hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường
 • mất chức năng, liên quan dán tiếp đến giảm chất lượng, gây bất tiện trong quá trình sử dụng hoặc khả năng hoạt động của thành phầm
 • mất chức năng, dẫn đến nguy cơ thiệt hại về tài chính

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với GLUDITEC tại:

Hotline: (+84) 969 469 089

Email: info@gluditec.com