site-logo

Tại sao Teflon được sử dụng nhiều trong kim và ống tra keo?

Teflon hay PTFE có khả năng chịu được dải nhiệt độ rộng từ -450°F đến 500°F. Không gây cản chở dòng chảy, không phản ứng với đa số các hóa chất. Vật liệu cũng dễ làm sạch và dùng nhiều trong ứng dụng y tế vì thành phần an toàn với con người của nó. Nhờ vào các tính chất vật lý và hóa học này, PTFE được sử dụng rộng rãi trong các đầu bơm tra keo và dây dẫn keo.