site-logo

Nên sử dụng trộn keo tĩnh (static) hay động (dynamic)?

Trộn tĩnh là phương pháp trộn keo tiết kiệm chi phí và không yêu cầu bảo trì nhiều. Tuy nhiên, phương pháp yêu cầu nhiều lao động hơn và không phải lúc nào cũng đạt yêu cầu chất lượng của sản xuất. Trộn động được biết đến như một phương pháp chính xác hơn, một lựa chọn tốt hơn cho ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao, tăng chất lượng và độ ổn định của toàn bộ quy trình, nhưng tốn kém hơn. Đọc thêm tại đây.