site-logo

Làm sao để loại bỏ bọt khí trong quá trình bơm tra keo?

Bọt khí xuất hiện phần nhiều là do không khí xuất hiện và thâm nhập vào trong nhiều bước của quy trình bơm tra keo. Khi mở thùng keo, chuẩn bị vật liệu cho quá trình bơm tra, quá trình vận chuyển keo qua các ống dẫn liệu và ngay cả trong lúc bơm keo ra, không khí cũng có thể vào tạo thành bọt khí. Có nhiều cách để giải quyết hiện tượng này, phương pháp được sử dụng nhiều nhất là sử dụng bơm tra keo trong môi trường chân không.